Burar & Måttbestämmelser

 

 

Kaniner vill ha rena och ljusa burar med god ventilation.

Placera buren så vind, regn och snö inte kommer in i buren och så kaninen får skugga under den hetaste tiden på dagen under sommaren.

Kaniner får inte hållas på nätgolv utan måste ha fast golv. Detta gäller inte när de vistas i betesburar eller andra utrymmen som har direkt kontakt med marken.

I buren behöver kaninen ha en höhäck så den inte förorenar sitt hö. Det gör att höet alltid är fräscht och det blir mindre spill. En sitthylla (se nedan om jordbruksvverkets lagar) som gärna kan utgöras av bolådans tak.

Gör man en bolåda (ett litet hus i buren) så har kaninen både sitthylla och någnstans att säka skydd för väder och vind samt om den vill vara ifred.

 

Tänk på när ni bygger er bur att gärna ha en täckt del så kaninen kan få lä vid blåsigt och regningt väder, och göra rejäla luckor så ni lätt får tag på kaninen.

Har ni funderingar på lösningar får ni gärna komma ut och hälsa på innan ni börjar bygga, för tips och inspiration på lösningar.

 

 

 

Har ni tänkt att ha två kaniner i samma bur tänk då på att de behöver dubbelt så mycket plats för att komma undan varnadra och ha varsit "revir". Gör gärna buren spegelvänd så det går att enkelt dela av den om det skulle behövas (en täckt del och en lucka på "varje" sida.)

 

 

Utrag ur jordbruksverkets regler:

 

Dessa mått och bestämmelser är lag. För mer info gå in på SKAF, se länkar.

Tänk dock på att detta är minimimått och att buren

gärna får vara större!

 

Burmått

Jordbruksverket har följande krav på godkänd storlek på kaninburar, de indelas efter kaninens vikt:        

rasstorlek(vikt i kg)

minsta tillåtna yta 
 

minsta yta per djur vid grupphållning


      

minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning 

minsta mått på kortaste sidan

minsta höjd

liten
(<3 kg)

0,5 m2

0,25 m2

0,5 m2

0,5 m

0,5 m

medelstor
(3-5 kg)

0,7 m2

0,35 m2

0,7 m2

0,6 m

0,6 m

stor (>5 kg)

0,9 m2

0,45 m2

0,9 m2

0,7 m

0,7 m

  SJVFS 1999:110


  Saknr L 80 Bilaga 3  

Utrymme i bolåda för avelshona med kull

rasstorlek (vikt per vuxen hona i kg)

minsta längd cm

minsta bredd cm

minsta höjd cm

liten (<3 kg)

35

 

28

20

medelstor
(3-5 kg)

40

30

25

stor (>5 kg)

45

35

30

 

 

11 § Kaniner och gnagare ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö.

En för sysselsättning berikad miljö ska innehålla material och anordningar att klättra på, hoppa upp på eller krypa under eller foderanordningar som stimulerar födosöksbeteende. Grävande djur bör ha grävmöjligheter och hamstrande djur möjligheter att samla foderförråd.

Kaniner ska ha tillgång till en hylla med tillräckligt utrymme för att kunna sitta på och under denna. Hyllan kan utgöras av bolådans tak. Om fler djur hålls tillsammans ska det finnas hyllutrymme så att alla samtidigt kan få plats på dessa utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår. Hyllans yta ska inte adderas till den totala tillgängliga burytan vid beräkning av burstorlek.

Om kaninen hålls i ett utrymme där det är kallare än 0oC ska djuren ges uppvärmt dricksvatten minst två gånger/dygn.

 

 

 

Mått för transport av kanin:

 

Vikt i gram minsta yta cm2 minsta höjd exempel
Under 2500 1000 24 cm 31x31
Över 2500 2500 24 cm 50x50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Kiltäktens Kaniner