Kaniner

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Casper                                                           Oliver

 

Fröken Rut                                           Freja

 

Åfelia                                              Hedvig

 

Jazz                                             Choise

 

Hampus                                             Truls

 

 

 

 

 

 

Övriga djur

 

 

 

 

 

 

Hästar

 

 

 

 

 

Kiltäktens Kaniner