Utställning

 

 

Innan utställningen?

 

Du kollar igenom kaninen/kaninerna att klorna är klippta, att de är rena och fina och inte har några vita hår.
Att den har rätt vikt för rasen. För hög/ låg vikt ger poängavdrag.

 

 

Hur anmäler jag till en utställning?


Utställningsannonser finns i tidningen kaninuppfödaren. Eller går det att se under utställningsbarometern på skafs hemsida,  och sedan besöka respektive förenings hemsida och läsa annonsen där. För att få delta på utställning måste man vara medlem i skaf (svenska kaninavels förbundet).

 

 

Hur går det till på en utställning?

På utställningsdagen är det viktigt att du är på plats i tid. Det vanligaste är att kaninerna skall vara på plats kl 09.00. När du kommer får du en lapp med nummer på de utställningsburar där du ska sätta in dina kaniner.  Kolla noga så att du sätter in rätt kanin i rätt bur.

Kaninen sitter i sin bur under hela dagen, en speciell bärare kommer och bär fram kaninen till domaren. Domaren bedömer kaninen och skriver ner poäng och eventuella kommentarer på ett bedömningskort, sen bärs kaninen tillbaka till sin utställningsbur.
När bedömningskortet är registrerat i sekreteriatet sätts det upp på den bur där din kanin sitter. Då kan du se vad din kanin fick för poäng.
100 poäng är maxpoäng, det högsta poäng en kanin någonsinn fått i Sverige är 97 poäng, det är väldigt ovanligt.

95 poäng är riktigt bra. 94,5 poäng och uppåt är prisberättigat. En del föreningar ger även priser till 94 poäng.

Får en kanin 0 poäng på nägon punkt är den utesluten. Det kan de få tex. om en tecknad kanin har fel teckning.

 

Ett bedömningskort är indelat i olika delpoäng, vikt, rasprägel, kroppsform, pälsens kvalité, teckning, färg, kondition är några av punkterna.

När domarna har dömt klar kaninerna är det ofta en del särbedömningar för att avgöra vilken kanin som är bäst.

En prislista sätts upp där du kan se vart din kanin hamnade (om den blev prisberättigad). Sen är det bara att vänta på prisutdelningen.

Junioer får alltid pris, oavsett hur det går. 

 

 

Punkter på bedömningskortet:

Vikten kontrolleras.

Rasprägel och presentation
Domaren tittar på öronens ställning och längd, (på alla typer av Vädur mäts öronläng-den från spets till spets) ser efter om kaninen har någon hakpåse och att den sitter fint på bordet. Sedan vänder domaren på kaninen, kontrollerar kön, svans, tänder, buk- och klofärg.

Kroppsform
Vid bedömning av kroppsform stryker domaren kaninen längst rygg och sidor för att avgöra om den är välformad och inte har några utstående kanter.

Pälsens kvalitet avgörs genom att känna på "slaget" i pälsen. Är kvaliteten bra faller pälsen på plats med en gång, när domaren stryker den mothårs.

Pälsens täthet kontrolleras genom att domaren blåser i den.

Färg och teckning som är nästa punkt på bedömningskortet är helt beroende på vilken variant man har.

Kondition, vård och sundhet. Uppfödaren ska se till att alla klorna finns, är klippta och att kaninen är ren överallt. Misstänker du att kaninen är sjuk skall du lämna den hemma. Sjuka djur bedöms inte.

 

Stam En hane och två honor som tävlar tillsammans

Grupp Tre hanar eller tre honor som tävlar tillsammans

Kollektion Fyra kaniner som tävlar tillsammans, båda könen ska vara representerade

Elitgrupp Fyra kaniner oberoende av ras, färg, teckning, hårstruktur, kön eller ålder tävlar tillsammans

1,0 Hane

0,1 Hona

1,2 En hane och två honor

0,3 Tre honor

3,0 Tre hanar

 

Vuxna djur Kaninen ska vid bedömningen vara minst sex månader

Ungdjur På bedömningsdagen ska kaninen vara minst fyra månader

Några utställningsklasser från Nordisk Kaninstandard

A: Vuxna djur (enskilda, stammar och grupper).
Djuren skall vid bedömningen vara minst sex månader gamla. De kan indelas i stammar,
grupper och enskilda djur. En stam består av två honor och en hane. Stam eller grupp
skall innehålla samma ras, färg-, teckning och strukturvariant. Grupp består av tre
honor eller tre hanar.

B: Ungdjur (enskilda, stammar och grupper).
Djuren skall på bedömningsdagen vara minst fyra månader gamla och får ställas ut som
ungdjur ända fram till sju månader. Stambokförda kaniner får inte ställas ut i denna klass.

C: Enskilda kaniner som tävlar i konkurrens med varandra.

D: Avkastningsbedömning (hona med ungar). Ungarna skall vara minst 42 och högst
56 dagar gamla. Ungarna behöver inte vara märkta i vänster öra.

E: Familjegrupp (mor eller far med minst fem avkomlingar).

F: Kollektioner (fyra kaniner av samma ras och färg-, päls- eller teckningsvariant).
Kollektionen kan bestå av både vuxna och ungdjur.

G: Elitgrupp (fyra djur oberoende av ras, färg, teckning, hårstruktur, kön, ålder och men
de ska vara minst fyra månader).

K: Produkter (framställda handarbeten).

M: Ungdjursgrupp (tre-fem ungdjur som är minst åtta och högst fjorton veckor gamla
på bedömningsdagen. De skall kunna placeras i ett utställningsfack).

 

 

 

 

Så här ser en anmälningssedel ut:

 

 

 

För mer info om;

 

*medlemsskap

*anmälningsblanketer

*utställningsbarometer

*mm

 

Se SKAFs hemsida

 

http://www.skaf.info/index.php

Kiltäktens Kaniner

     

 

 

 

 

 

ANMÄLNINGSSEDEL

     
Ras   Färgvariant   Klass  
  Kön Märkt     Ålder Uppfödning Hona med ungar Till   
Katalognr Hane Hona V öra/ring H öra/U-nr Födelsedatum mån  dag Egen Inköpt Antal  Födelsedatum salu Pris
                           
                           
                           
                           
                           
                           
            Utställningsplats       Datum  
             
                           
Namn   Telefon  
Adress   Mobiltel  
Postadr   Medlem län   Senior  
e-postadr   Medlemsnummer   Junior  
                           
Anmälningsavgift Kr                  

 

 

 

 

 

Så här ser utställningsburarna ut: