Kiltäktens Kaniner

Kaningården

Nya bilder från kommer

(Så här såg det ut i vår kaningård i Sundborn innan flytt.)

utedelen av gården

           Inneburarna                                           4 fackare för frassar och honor m kull

Box för vuxna honor

Sommartid får alla kaniner vara ute minst ett par gånger i veckan.

Kaninerna har rasthagar där dom får gå ut och springa vid uppehållsväder.

Rasthgarna:

Nyheter